ICT - Slachtofferhulp

Nederland

Stichting Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke goede doelen stichting en wordt voornamelijk gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast ontvangt de stichting financiële steun van gemeentes en giften/schenkingen van particulieren en instellingen. Clubb ondersteunt de stichting op juridisch vlak i.s.m. Köster Advocaten bij de aanbesteding voor ICT- Dienstverlening.