Expertises

Wij zijn vooruitstrevend op de onderstaande vakgebieden.

Aanbesteden

Clubb is gespecialiseerd in het doorlopen van aanbestedingsprocedures voor organisaties met een bouw/IT opgave. Vergaande kennis van het aanbestedingsrecht wordt gecombineerd met inkoopexpertise. Van het formuleren van een heldere projectdoelstelling en het vaststellen van de projectscope tot de gunning van de opdracht zorgen wij voor grip. Aanbestedingsdocumenten en contractdocumenten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid een consistent dossier.

Bouw/IT recht

Clubb verzorgt de evenwichtige contracten die benodigd zijn bij bouw en IT projecten. De UAV, UAV-GC en ARBIT zijn onze dagelijkse kost. Wanneer er discussie is ontstaan over de uitleg van een bepaling treden wij op. Grote projecten kennen bijna altijd meer/minderwerk discussies, zorg dat uw juridische kennis nooit onder doet voor die van de onderhandelingspartner. Ervaring aan de onderhandelingstafel is doorslaggevend.

Contractmanagement

De dagelijkse sturing tijdens de uitvoering van een bouwproject is even belangrijk als voorbereiding er van. Clubb verzorgt stevig contractmanagement. Wij werken volgens een kwaliteitsmanagement systeem en hebben veel ervaring met Systeemgerichte Contractbeheersing en risicomanagement.