privacy statement

Solliciteert u bij Clubb Contract Solutions?

Clubb Contract Solutions gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u aan Clubb Contract Solutions verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Clubb Contract Solutions bewaard gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure. Eén jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden de gegevens verwijderd. Treedt u in dienst bij Clubb Contract Solutions, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U vraag of verzoek kunt u per e-mail sturen naar info@clubbcontract.nl.  

Clubb Contract Solutions zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Clubb Contract Solutions de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Clubb Contract Solutions stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Clubb Contract Solutions de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Clubb Contract Solutions u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.