Herstel Uithoflijn

Utrecht

Clubb is in samenwerking met Ingenieursbureau Movares als adviseur betrokken bij het opstellen en uitwerken van het aanbestedingsdossier voor de herstelwerkzaamheden aan de Uithoflijn te Utrecht. Er is gekozen om voor deze opgave een Bouwteam te contracteren, die gezamenlijk een RAW bestek opstellen en uitvoeren.