Verbreding Yangtzékanaal

Clubb begeleidt de aanbesteding voor de verbreding van het Yangtzékanaal waardoor de grootste vrachtschepen ter wereld elkaar in het kanaal kunnen passeren. Bij deze aanbesteding zijn Milieu-impact en duurzaamheid van de werkzaamheden expliciet onderdeel van de gunning en het contract,