Buitenruimte Kop van Zuid

Rotterdam

Op de Kop van Zuid en de Rijnhaven in Rotterdam vinden veel ontwikkelingen plaats. In het licht van alle ontwikkelingen in de directe omgeving van het Wilhelminahofcomplex is het wenselijk dat een nieuw plan wordt gemaakt om de (semi-)publieke buitenruimte in te richten met kunst en landschappelijk ontwerp. Clubb Contract Solutions leidt dit proces in goede banen door de projectopgave scherp te stellen en de ontwerpende partijen te contracteren.